Punkt Informacji Turystycznej


W dniu 26 czerwca 2017 r. Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski podpisał Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Gostyninie. Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy Gminą Miasta Gostynina, a Agencją Rozwoju i Promocji Zamek sp. z o.o. w Zamku Gostynińskim wdrożono do działania Punkt Informacji Turystycznej (PIT).

PIT mieści się tuż przy recepcji hoteliku zamkowego. Turyści odwiedzający Zamek mogą otrzymać informator miejski, mapę Gostynina, broszurkę o zabytkach naszego miasta, ale również wiele publikacji o regionie.

Z usług PIT mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą z zakresu obsługi ruchu turystycznego lub te, które chciałyby włączyć się do wspólnej akcji informacyjno-promocyjnej.